18-Oktober-2019

Lokes aften

Fællestur til Bork Vikingehavn på Lokes aften. Der vil være rundvisning, fortællinger og forskellige aktiviteter der omhandler ild.
Nærmere oplysninger følger