Fællesspisning i Sdr. Bork Forsamlingshus 30. januar 2020

21-Februar-2020

Fastelavnsfest

Fastelavn 2020 foregår i Bork Hallen fredag d. 21. februar kl. 15.00

Børnene bliver delt op i tre grupper og der vil være fine præmier til kattekonge, kattedronning samt bedst udklædte i hver gruppe. Vi slutter eftermiddag af med kaffe, saftevand og kage. Prisen for voksne er 40 kr. og 20 kr. for børn.
Tilmelding er ikke nødvendig

12-Marts-2020

Generalforsamling

BFK, Bork Hallen og Bork for Land og By inviterer til generalforsamlinger. Vi starter ud med fællesspisning, som foreningerne er vært ved.
Vi forventer at starte den første generalforsamling kl. 18.30, hvor Bork for Land og by lægger ud. Derefter overtager Bork Hallen og til sidst BFK.
Forventeligt tager hver generalforsamling 30 minutter.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding af hensyn til maden skal ske senest 9. marts til Bente Stie Hansen på:
tlf. nr. 30 31 54 12