24-Marts-2022

Generalforsamling

Torsdag d. 24. marts kl 18.00 i Bork Hallen
BFK, Bork Hallen og Bork for Land og By
inviterer til generalforsamlinger. Vi starter ud
med fællesspisning, som foreningerne er vært
ved.
Vi forventer at starte den første
generalforsamling kl. 19.00, hvor BfK lægger
ud. Derefter overtager Bork Hallen og til sidst
Bork for Land og By.
Forventeligt tager hver generalforsamling 30
minutter.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
Tilmelding af hensyn til maden skal ske senest
20. marts til Bente Stie Hansen på:
tlf. nr. 30 31 54 12

14-Juni-2022

Fællesspisning og rundvisning

Vi starter aftenen kl. 18 med at grille ved Sdr.
Bork Forsamlingshus.
Kl. 19.30 når vi har spist får vi en rundvisning
ved Sdr. Bork Efterskole, som gerne vil give en
kop kaffe bagefter.
Prisen er 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn
under 12 år. For denne pris får man aftensmad
og 1 øl/sodavand.
Senest tilmelding er 8. juni
Tilmelding sker ved betaling enten på
mobilepay 807491 eller bankkonto 7700
1436302, husk at skrive navn og antal.