Fastelavnsfest i Bork Hallen 21. februar

12-Marts-2020

Generalforsamling

BFK, Bork Hallen og Bork for Land og By inviterer til generalforsamlinger. Vi starter ud med fællesspisning, som foreningerne er vært ved.
Vi forventer at starte den første generalforsamling kl. 18.30, hvor Bork for Land og by lægger ud. Derefter overtager Bork Hallen og til sidst BFK.
Forventeligt tager hver generalforsamling 30 minutter.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding af hensyn til maden skal ske senest 9. marts til Bente Stie Hansen på:
tlf. nr. 30 31 54 12