Medlemsskab

Vi er godt i gang i vores forening, men vi bliver altid glade for flere medlemmer.

Flere medlemmer betyder flere midler til at planlægge gode begivenheder, samt at vi bedre kan arbejde på forskellige ting der skal forbedres eller fornyes i vort område. 

Man bliver medlem ved at indbetale 75kr./pers eller 150kr./ husstand på kontonr. 7700-1436302, mobilpay 807491 eller hos Bente Stie Hansen Tarmvej 192 Sdr. Bork.

Alle er altid velkomne til at komme med forslag og ideer til hvad bestyrelsen skal arbejde på og med.